Kügim
    
 

İŞ ANALİSTLİĞİ

 
Ana SayfaİŞ ANALİSTLİĞİ
blog1

İŞ ANALİSTLİĞİ VE UZMANLIĞI EĞİTİMİ 

Toplam Ders Saati: 64

•  Analist için temel kavramlar

•  Bilgi Teknolojilerine Yönelik Talepleri Anlamak

•  Bilgi Teknolojileri Projelerinin Anatomisi

•  Bilgi Teknolojileri Operasyonel Faaliyetlerinin Anatomisi

•  Müşteri, Paydaş ve İş Birimleri

•  Amaç ve Hedef Belirleyerek Çalışmanın Önemi

•  Risklerin Önemi ve Analiz Çalışmalarındaki Yeri

•  Kısıtların Önemi ve Analiz Çalışmalarındaki Yeri

•   Varsayımların Önemi ve Analiz Çalışmalarındaki Yeri

•  Yönetim Nedir ve Analistin Neleri Yönetmesi Gerekir?

•  Müşteriyi Yönetmek

•  Gereksinimleri Yönetmek

•  Yazılımcılar ile Çalışmak

•  Etkinlik ve Verimlilik

• İş Analistliği’nin bileşenleri

•  Müşteri, Analist

•  Yazılım Uzmanı Üçgeni ve 1/64 Kuralı

•  Analitik Sorgulama Becerisi

•   Sistematik Sorgulama Becerisi

•   Süreç Odaklılık

•   Beyaz Kutu Bakışı

•   Sonuç Odaklılık

•   Kara Kutu Bakışı

•  BT Odaklılık

•   Müşteri Odaklılık

•  Planlama ve Disiplin

•   Liderlik ve Organizasyon

•   Sosyal İlişki ve İletişim

•   Girişkenlik ve Takipçilik -

•  Mülakat ve Sorgulama

•   Dokümantasyon ve Modelleme

•   Veritabanı Sorgulama

• Sık Yapılan Analist Hataları

•  Minimal Tanımlama

•   Muğlak Tanımlama

•   İş Birimlerinin Yetersiz Katılımı

•   Gözden Kaçırılan Kullanıcı Sınıfları

•   Detaylarda Kaybolmak

•   İş Birimleri İle Konuşurken Teknik Konulara Girmek

•   İş Terminolojisini Öğrenmemek

•   İş Kurallarını Öğrenmemek

•   Sorumlusu Olduğu Yazılım Sistemini Tanımamak

•   Yazılım Uzmanlarının Problemlerini Anlamamak

•  Test Uzmanlarının Problemlerini Anlamamak

•   Sistem Kısıtlarını Bilmemek veya Göz Ardı Etmek

•  Altın Kaplama Yapmak

•   Hatalı Tahminleme Yapmak

•   Plan Yapmamak

•   Gereğinden Fazla İş Üstlenmek

• Gereksinim Analizi; Talebin Oluşumu

•   Talebin Anlaşılması

•  Analiz Stratejisinin Belirlenmesi

•   Talep Kapsamın Belirlenmesi

•   Talep Kapsamı Mutabakatı

•   İş Analizi

•   Gereksinim Analizi ve Fonksiyonel Çözüm Tasarımı

•   Talebe İlişkin Gerekliliklerin Dokümantasyonu

•   Talebe İlişkin Gerekliliklerin Doğrulanması

•   Talebe İlişkin Gerekliliklerin Onaylanması

•   Gerekliliklerdeki Değişikliklerin Yönetimi

• İş Analizi; İş Kurallarına Genel Bakış

•   İş Terminolojisi ve Veri Sözlüğü

•   İş Kısıtları

•   İş Alanı Modelinin Çıkarılması

•   UML Sınıf Şem.

•   Varlık Durum Geçişlerinin Analizi

•  UML Durum Makinesi Şem.

•  Karar Noktalarının Analizi

• Karar Ağaçları

• Hesaplamaların Analizi

• İş Süreçlerinin Analizi

• UML Aktivite Şem.

• Organizasyonel Yapının Analizi

•  Gereksinim Yönetimi

•  Gereksinimlerin Yönetim İhtiyacını Anlamak

•  Talep Kapsamının Yönetimi

•  Gereksinimleri Kategorilendirme 

•  Gereklilikleri önceliklendirme 

•  Risklerin Yönetimi 

•  Değişiklikleri Önlemek

• Değişiklikleri Kontrol Altında Tutmak

• Değişiklik Etki Analizi

•  Kapsam Değişiklik Formunun Doldurulması

•  Paydaşları Bilgilendirme

• Gereksinim İzleme Matrisi

• Gereksinim Analizi ve Fonksiyonel Çözüm Tasarımı

• Kullanım Vakaları ile Gereksinim Analizi

• Kullanım Vakaları Günlük Hayat Örneği

• Kullanım Vakaları Yazılım Gereksinimi Örneği

•  Ekran Etkileşim Gereksinimlerinin Analizi

•  Rapor Etkileşim Gereksinimlerinin Analizi

•  Entegrasyon Gereksinimlerinin Analizi

• Entegrasyon Gereksinimlerinin Modellenmesi

• UML Sıralama Şem. -

•  Zaman Ayarlı Servis Gereksinimlerinin Analizi

• Uygulama: Kullanım Vakaları Günlük Hayat Uygulaması

• Uygulama: Kullanım Vakaları Yazılım Uygulaması

Eğitime Katılmak İçin Başvuru Formunu Doldurunuz Başvuru Formu